Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Planificació

Desglossament del guió en plans. En francès es parla de «découpage».

Enllaç permanent: Planificació - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pla trucat | Glossari Cinema | Planta de decorat >

Novetats