Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Playback

Tècnica de muntatge consistent a superposar a les imatges un so prèviament enregistrat. És utilitzat amb molta freqüència en el cinema i la televisió i, més rarament, en espectacle en directe. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Playback - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Play-back» | Glossari Cinema | Portada >

Novetats