Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Play-back»

Forma de gravació que consisteix a oferir el so abans que la imatge, de tal manera que els intèrprets imiten durant el rodatge allò que després els espectadors escoltaran.

Enllaç permanent: «Play-back» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Plató | Glossari Cinema | Playback >

Novetats