Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Positiu

Resultat del procés de positivació del negatiu (v). Si es tracta de la imatge, tindrem el positiu d'imatge; si es tracta del so, el positiu de so (v. «Master»).

Enllaç permanent: Positiu - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Portada | Glossari Cinema | Positivadora >

Novetats