Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Postsincronització

Tècnica de posar les veus correctes que substituiran les dels intèrprets, que durant la filmació parlaven una llengua diferent de la del film, o bé de posar-hi el so, quan el rodatge s'efectua sense. (v. So de referència).

Enllaç permanent: Postsincronització - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Positivadora | Glossari Cinema | Practicable >

Novetats