Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Presa

Fet material de filmar unes vistes o de gravar uns sons; en angles s'anomena «take» (v). També té el nom de presa el metratge del film compres entre l'arrencada i l'aturament de la càmera. Es tracta, doncs, d'un concepte físic, mentre que el pla és un concepte narratiu; així, d'un sol i mateix pla se'n poden fer diverses preses. <<

Enllaç permanent: Presa - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Pre-estrena | Glossari Cinema | Press-book» >

Novetats