Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Press-book»

Fulletó o guia publicitària que conté les dades de llançament d'un film (sinopsi argumental, fitxes artística i tècnica, frases definidores, etc.).

Enllaç permanent: Press-book» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Presa | Glossari Cinema | Primer pla >

Novetats