Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Producció

Conjunt d'activitats o funcions econòmiques i financeres encaminades a la realització d'un film, per oposició a la part pròpiament artística, anomenada direcció.

Enllaç permanent: Producció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Procediment additiu | Glossari Cinema | Productor/a >

Novetats