Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Procediment additiu

Procediment d'obtenció del color en cinema en el qual la bicromia o la tricromia són aconseguides per síntesi additiva, sigui per mitjans fotoquímics o òptics, o per superposició a la pantalla d'imatges de diferents colors. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Procediment additiu - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Primeríssim pla | Glossari Cinema | Producció >

Novetats