Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Realitzador

Sinònim de director (v).

Enllaç permanent: Realitzador - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Ralentiment | Glossari Cinema | Reducció >

Novetats