Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Reducció

v. Ampliació. Reflector. v. Lampada.

Enllaç permanent: Reducció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Realitzador | Glossari Cinema | Regidor >

Novetats