Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Repassar

Revisió de l'estat material de la copia d'un film: veure si conté defectes en la perforació (v), ratlles en els fotogrames, empalmaments incorrectes en la pel•lícula, etcètera.

Enllaç permanent: Repassar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Repartiment | Glossari Cinema | Repicar >

Novetats