Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Repicar

Transcriure la banda magnètica obtinguda de les mescles (v. Mescla) a una banda òptica, la qual és positivada durant el tiratge (v) de la copia estàndard de la pel•lícula (v).

Enllaç permanent: Repicar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Repassar | Glossari Cinema | Reportatge >

Novetats