Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Rotlle

Cadascuna de les bobines que conté enrotllada la pel•lícula d'un film (v. Bobina i Xassís).

Enllaç permanent: Rotlle - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Rodatge | Glossari Cinema | «Rushes» >

Novetats