Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Rushes»

Diferents preses sense muntar per tal que es puguin veure les filmacions realitzades al llarg de la jornada (v. Copió).

Enllaç permanent: «Rushes» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Rotlle | Glossari Cinema | «Safety film» >

Novetats