Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sala de muntatge

Estança on es realitza el muntatge d'un film (v).

Enllaç permanent: Sala de muntatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Safety film» | Glossari Cinema | Salt d'eix >

Novetats