Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Salt d'eix

Efecte òptic que es produeix quan es creuen els eixos de l'acció i, per tant, es dóna una perspectiva falsa en la continuïtat dels plans correlatius (v. Eix de l'acció).

Enllaç permanent: Salt d'eix - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sala de muntatge | Glossari Cinema | «Script» >

Novetats