Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Secundari

Intèrpret menor de la historia i que només hi participa esporàdicament en algunes seqüències.

Enllaç permanent: Secundari - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Secretari/a de rodatge | Glossari Cinema | Segon operador >

Novetats