Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Secretari/a de rodatge

v. «Script».

Enllaç permanent: Secretari/a de rodatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Script» | Glossari Cinema | Secundari >

Novetats