Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sensibilitat

S'entén per sensibilitat d'una pel•lícula la qualitat tècnica que la capacita per a impressionar imatges amb una major o menor quantitat de llum. A major sensibilitat, la pel•lícula necessita menys quantitat de llum. La sensibilitat es mesura en graus DIN o ASA.

Enllaç permanent: Sensibilitat - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Segon operador | Glossari Cinema | Seqüència >

Novetats