Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Seqüència

Seguit d'escenes que formen part d'una mateixa unitat narrativa (v. Escena i Pla-seqüència).
Successió de plans i escenes d'una pel•lícula en els quals es desenvolupa una acció concreta dins d'un mateix enquadrament espaciotemporal. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Seqüència - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sensibilitat | Glossari Cinema | Serial >

Novetats