Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Serial

Film d'episodis en el qual hi ha un o més personatges protagonistes fixos; la historia es desenvolupa o bé fragmentada o bé amb variacions aventuresques en cada nou episodi.

Enllaç permanent: Serial - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Seqüència | Glossari Cinema | «Set» >

Novetats