Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sincronització

Correspondència absoluta entre la imatge visual i el so en una pel•lícula cinematogràfica. Tot i que algunes pel•lícules són rodades en so directe, la tècnica emprada normalment, sobretot en exteriors, per a evitar sorolls excessius i paràsits, consisteix en el rodatge mut de les imatges i la posterior incorporació del so corresponent en els estudis. També és emprada en films musicals, de cant, etc, i per a efectes sonors especials. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Sincronització - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Set» | Glossari Cinema | Sincronitzar >

Novetats