Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sincronitzar

Operació que consisteix a fer concordar exactament la banda sonora amb la banda d'imatges; es realitza amb una sincronitzadora i normalment a la moviola (v).

Enllaç permanent: Sincronitzar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sincronització | Glossari Cinema | Sinopsi >

Novetats