Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sinopsi

Terme conegut també per escaleta (v). Resum o esquema per escrit del tema o de l'argument del film, en que s'inclouen les característiques majors dels protagonistes. És un treball que precedeix la confecció del guió complet i és més extens que la simple idea argumental (v. Idea).

Enllaç permanent: Sinopsi - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sincronitzar | Glossari Cinema | Sirio >

Novetats