Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Sketch»

Cada una de les parts d'un film que, seguint un mateix fil o idea argumental, té una unitat narrativa pròpia; és sinònim d’episodi.

Enllaç permanent: «Sketch» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sirio | Glossari Cinema | «Slapstick» >

Novetats