Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Slapstick»

Film que es basa exclusivament en l'explotació sistemàtica del «gag» (v). So directe. Tipus de so obtingut quan s'enregistra conjuntament amb les imatges que capta la càmera (v. Camera síncrona).

Enllaç permanent: «Slapstick» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Sketch» | Glossari Cinema | So de referència >

Novetats