Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sonor

Dit del cinema o de la pel•lícula sonoritzats, per oposició al primitiu cinema, que hom anomena "mut". [Moviments cinematogràfics]

Enllaç permanent: Sonor - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sonidista | Glossari Cinema | Sonorització >

Novetats