Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Sound-track»

Banda de músiques i efectes sonors originals que s'usa a l'hora de doblar un film. Es coneix també com a banda de so internacional.

Enllaç permanent: «Sound-track» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sorolls de fons | Glossari Cinema | Spot >

Novetats