Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Sorolls de fons

Són les remors que es senten de forma esporàdica o continuada durant la projecció, a causa de la reproducció del so. Provenen d'un enregistrament defectuós, del desgast de les emulsions, de les freqüències emprades, d'un tiratge imperfecte de les copies, etcètera.

Enllaç permanent: Sorolls de fons - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Sonorització | Glossari Cinema | «Sound-track» >

Novetats