Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Spot»

Projector de llum d'intensitat no gaire. elevada que s'usa puntualment durant el rodatge (v. Llum d'ambient). També es coneix amb aquesta denominació el «filmet», o sia, la pel•lícula de duració breu i de caire estrictament publicitari.

Enllaç permanent: «Spot» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Spot | Glossari Cinema | Star system >

Novetats