Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Star system

Fórmula comercial consistent a utilitzar la fama i popularitat d'alguns actors i actrius per tal d'assegurar l'èxit del film amb la consegüent explotació socioeconòmica i política d'aquests fenòmens.

Enllaç permanent: Star system - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Spot» | Glossari Cinema | «Star-system» >

Novetats