Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Steadicam»

Aparell mitjançant el qual queda fixada la càmera damunt l'espatlla de l'operador en cap (o operador segon), de tal manera que pugui realitzar travellings de desplaçaments, salts d'eixos, etcètera, sense que perdi l'horitzontalitat i l'estabilitat. L'steadicam substitueix avantatjosament el travelling de vies, permet una total mobilitat de la càmera i recorreguts de trajectòria sinuosa.

Enllaç permanent: «Steadicam» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Star-system» | Glossari Cinema | «Storyboard» >

Novetats