Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Star-system»

Sistema de producció de films basat en la personalitat, categoria artística i interpretativa dels actors i, per tant, en el llançament publicitari que deriva dels noms que encapçalen el film.

Enllaç permanent: «Star-system» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Star system | Glossari Cinema | «Steadicam» >

Novetats