Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Subestandard

Nom de la pel•lícula d'amplada inferior a l’estàndard (v), o sia, de passos o formats de 8, S-8, 9,50 i 16 mm.

Enllaç permanent: Subestandard - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Storyboard» | Glossari Cinema | Subtítol >

Novetats