Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Subtítol

Text que figura al peu de la imatge i que proporciona la traducció dels diàlegs de la versió original, o bé que ofereix unes dades topogràfiques, històriques, nominals o temporals que convé aportar.

Enllaç permanent: Subtítol - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Subestandard | Glossari Cinema | Subtítols >

Novetats