Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Supervisió

Control que en algunes produccions fa un expert en el tema o un realitzador experimentat. Suport. Matèria cel•lulòsica (triacetat de cel•lulosa) que constitueix la base física de la pel•lícula (v. «Safety film»).

Enllaç permanent: Supervisió - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Superproducció | Glossari Cinema | «Suspense» >

Novetats