Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Superproducció

Pel•lícula que requereix un cost extraordinàriament elevat pels mitjans de producció utilitzats, les exigències de l'argument i la categoria dels artistes que hi intervenen.
Film de llarga durada que ha tingut uns mitjans econòmics i un volum de producció molt superior al normal.

Enllaç permanent: Superproducció - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Subtítols | Glossari Cinema | Supervisió >

Novetats