Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Tancar en negre

v. Fosa en negre.

Enllaç permanent: Tancar en negre - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Talonatge | Glossari Cinema | Taula de mescles >

Novetats