Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Talonatge

Operació de fer la igualtat fotogràfica del film, ates que no totes les preses tenen la mateixa densitat i cromatisme; es realitza en el laboratori sobre el negatiu muntat.

Enllaç permanent: Talonatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Tall | Glossari Cinema | Tancar en negre >

Novetats