Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Telefilm

Film produït i realitzat explícitament per a la televisió.
Pel•lícula rodada per ésser transmesa per televisió. Pot constituir un film complet, amb durada normal de pel•lícula cinematogràfica, o pot ésser transmès fragmentàriament a base de capítols successius o com a episodis independents dins una mateixa sèrie. [Formes cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Telefilm - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Telecinema | Glossari Cinema | Teleobjectiu >

Novetats