Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Teleobjectiu

Objectiu que permet d'apropar les imatges llunyanes. És de distancia focal (v) llarga i, per tant, ofereix un camp visual reduït i engrandeix els objectes.

Enllaç permanent: Teleobjectiu - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Telefilm | Glossari Cinema | Teló de forum >

Novetats