Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Tràiler

Successió de breus escenes d'una pel•lícula per tal de contribuir a la seva publicitat. [Formes cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Tràiler - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Tractament | Glossari Cinema | «Trailer» >

Novetats