Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Trailer»

Conjunt de plans seleccionats d'un film, per fer-ne el llançament publicitari; el terme equival a avanç.

Enllaç permanent: «Trailer» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Tràiler | Glossari Cinema | «Transfocator» >

Novetats