Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

«Travelling»

Moviment mecànic de translació de la càmera en l'espai quan aquesta es desplaça damunt d'un mobil (dolly, grua) o bé sobre l'espatlla de l'operador (càmera a ma). Si la càmera passa d'un pla allunyat a un altre de més pròxim, tenim un travelling de profunditat en avançament o aproximatiu; si passa d'un pla pròxim a un d'allunyat, aleshores tenim un travelling de profunditat en retrocés o d'allunyament. Si la càmera acompanya en paral•lel una figura humana que es mou, tenim travelling lateral o paral•lel; si acompanya una figura humana que es desplaça cap amunt o cap avall, aleshores tenim un travelling vertical o en ascensor. En cas que la càmera acompanyi la figura humana en diagonal, el travelling és obliquo; si la càmera gira a l'entorn de la figura humana, aleshores el travelling és circular (v. «Zoom»).

Enllaç permanent: «Travelling» - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Tràveling òptic | Glossari Cinema | Tres dimensions (3-D) >

Novetats