Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Tres dimensions (3-D)

v. Relleu.

Enllaç permanent: Tres dimensions (3-D) - Data: 2013-07-13 04:18:21


< «Travelling» | Glossari Cinema | Tres peus >

Novetats