Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Tres peus

Aparell damunt del qual queda fixada la càmera; s'anomena també trípode.

Enllaç permanent: Tres peus - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Tres dimensions (3-D) | Glossari Cinema | Trípode >

Novetats