Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Truca

Aparell per a crear dibuixos animats (v): permet de filmar fotograma a fotograma, de realitzar diversos trucatges i també d'ampliar o d'inflar un film (v. Ampliació i Impressora òptica).

Enllaç permanent: Truca - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Trípode | Glossari Cinema | Trucatge >

Novetats