Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Trucatge

Procediment tècnic per a crear efectes visuals i sonors irreals, artificials, il•lusoris, mitjançant recursos del tipus maquetes, sobreimpressions, insercions, transparències, reserves, càmeres lenta i ràpida, etcètera.
Tècnica cinematogràfica consistent en l'obtenció d'imatges diferents de les impressionades realment i que s'utilitza directament durant el rodatge o després en el laboratori, mitjançant modificacions òptiques, sobreimpressions, etc. [Tècniques cinematogràfiques]

Enllaç permanent: Trucatge - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Truca | Glossari Cinema | Versió >

Novetats