Glossaris

Glossaris

Glossari Cinema / Terme

Visionar

Visió del film durant el muntatge i també durant la projecció prèvia abans de l'estrena oficial (pre-estrena).

Enllaç permanent: Visionar - Data: 2013-07-13 04:18:21


< Viratge | Glossari Cinema | Visor >

Novetats